Başvuru Formu

"K" Lisansı Başvuru Formu

Başvuruda bulunan perakendeci kırtasiyecinin unvanı:
Adres:
Telefon:
Fax:
E-Posta:
Web Sitesi:
Yetkili Kişinin Adı Soyadı :
İşyerinde başvuru aşamasında bulunan çalışan sayısı:
Hangi ticaret odasına veya esnaf odasına kayıtlı bulunmaktasınız? :
İşyerinde satmakta olduğunuz kırtasiye ürünleri aşağıda gösterilen hangi ana ürün gruplarını kapsamaktadır? : (Birden fazla kutuyu işaretleyebilirsiniz.)Eğitimli Kırtasiyeci Sertifikasına sahip olmasını talep ettiğiniz çalışanın :
Adı, Soyadı

Bu başvuru formunu gönderdikten sonra, Taahhütnameyi, İmza Sirkülerinizi veya İmza Beyannamenizi, işyerinde eğitimli kırtasiyeci sertifikasına sahip olması talep edilen çalışanların son 3 aya ilişkin SGK Prim Ödeme Bildirgelerini de, 0 212 659 91 98 numaralı fax'a veya Tüm Kırtasiyeciler Derneği'ne, posta yoluyla göndermeyi UNUTMAYIN!