Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu Asil Üyeler

1.    Asil Üye: Ahmet YÜKSEL (Bilgi Dağıtım / İthalatçı)
2.    Asil Üye: Reşit KESKİN (Keskin Color / İthalatçı)
3.    Asil Üye: Oktay ALEMDAR (Alemdar Plastik / İmalatçı)

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

1.    Yedek Üye: Mustafa TEKİN (Etik Ofis / İthalatçı)
2.    Yedek Üye: Gökhan KAYMAZ (2K Kaymaz Kırtasiye / İmalatçı)
3.    Yedek Üye: Ahmet TERZİOĞLU (Terzioğlu Kırtasiye / Perakendeci)