Haberler

HER AŞAMDA FİRMALARIN YANINDA

Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere 1990 yılında 3624 sayılı kanunla kurulan KOSGEB, önemli bir boşluğu doldurarak, o zamandan bu yana hayati projelere imza attı.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan İstihdam Seferberliği ile büyük ilgi gören KOSGEB’in destek ve çalışmaları hakkında bilgi almak üzere KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürü Serhat Öztürk’ü makamında ziyaret ettik. KOSGEB desteklerinin her aşamadaki firmalara hitap ettiğini belirten Öztürk; fikir aşamasında, yeni açılan ya da büyümeyi hedefleyen firmaların KOSGEB destekleri ile daha sürdürülebilir bir yapıya sahip olacağını vurguladı.

KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürü Serhat Öztürk,  KOSGEB röportaj dizimizin ilk bölümünde girişimcilik ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.

 

 

Sizi tanıyabilir miyiz?

1999 yılından bu yana KOSGEB’de görev yapıyorum. 2007 yılı itibariyle de idari pozisyonlarda bulunuyorum. Aslen endüstri mühendisiyim, mühendislik yönetimi alanında da doktoram var. Çeşitli projeler bazında değerlendirme yaparken aldığım mesleki formasyonların ciddi anlamda desteğini görüyorum.

 

KOSGEB’in mevcut desteklerini başlıklar halinde sıralayabilir miyiz?

KOSGEB’in destek programlarını geniş bir yelpazede düşünebiliriz. Popülerliğine göre sıralayacak olursak; ilk olarak kredi faiz desteğinden başlamak gerekir. O faizli işletme kredisi verdiğimiz desteğin başvuruları Şubat ayında tamamlandı. 460 bin firmanın kredi başvurusunu onayladık. Bu projede bankalar ve KGF gibi kurumlarla iş birliği yaptık.

Ekonomimizin bel kemiğini teşkil eden KOBİ’lerimizin her bakımdan desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi, etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması için KOSGEB olarak, işletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlıyoruz. Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İş birliği-Güç birliği Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezleri ve Hızlandırıcı Destek Programı, KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı ve Teknopazar–Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı başlıkları altında KOBİ’lerimizi destekleyerek Türkiye ekonomisinin daha da güçlenmesine katkı sağlıyoruz.

 

Bir işletmenin KOSGEB desteklerinden faydalanması için hangi süreçlerden geçmesi gerekiyor?

Öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt olmalılar. Daha sonra Kobi Beyannamesi adını verdiğimiz bir dokümanımız var, burada küçük ve orta büyüklükte bir işletme olduğunun beyan edilmesini istiyoruz. Bu beyanda; çalışan sayısının 250’nin altında olduğu, yıllık net satışlarının ve toplam varlıklarının 40 Milyon TL’nin altında olduğu belirtiliyor. Son dönemde KOSGEB Başkanlığı, diğer kurumlarla iyi ilişkiler çerçevesinde bazı protokoller düzenliyor. Bunları otomatikleştirmenin yollarını arıyoruz. Böylelikle bürokrasi biraz daha otomotize edilecek. Hedef kitle KOBİ’ler olduğu için bunun dışına çıkanlar olabiliyor. Hizmetlerimizin doğru hedef kitlesine ulaşmasını sağlamak için KOBİ beyannamesi olmazsa olmazımız. Bu belgeyi işletmeden doğrudan almak yerine, bunu biraz daha otomatikleştirip temin etmenin yollarını arıyoruz ki işletmeler için daha kolay bir süreç olsun.

 

Yeni kurulan bir firmaya sağladığınız destek programının kasamı nedir?

Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri sürdürülebilirliğin az olması. Yani işletmeler kuruluyor ancak kısa zaman sonra tabelalar indirilmek zorunda kalıyor. Bu durum, planlamayı çok kısıtlı ve yüzeysel yapmamızdan kaynaklanıyor. Biz KOSGEB olarak yeni işletme kurmak isteyen bireylere “Önce gelin, sizi eğitelim, sonra planınızı yapın ve daha sonra işletmenizi kurun” diyoruz. Programa uygun hareket eden girişimci arkadaşlara KOSGEB olarak destekler veriyoruz. Toplamda 150.000 TL’ye varan bir Yeni Girişimcilik Desteğimiz var. Bunun 50.000 TL’si hibe, 100.000 TL’si ise geri ödemeli. 50.000 TL’lik desteğimizin de; 2.000 TL’si işletme kuruluş giderleri için ödenen bir miktar. Devamında; 18.000 TL’ye kadar makine teçhizat, ofis donanım, yazılım gibi harcamalar için ödenmekte. Firmaların diğer önemli gideri ise personel giderleri ve kiradır. Bununla ilgili olarak da 30.000 TL’ye varan desteğimiz var. Hibe kapsamında verilen 18.000 ve 30.000 TL arasında değerlendirme ve karar kurulumuzun yetkisi dahilinde geçişler sağlanabiliyor. Bazı girişimcilerimizin makine teçhizat giderleri az ama kiraları yüksek olabiliyor. Bazılarında ise tam tersi…  Burada % 50 geçiş imkan söz konusu olabiliyor.

 

Yeni Girişimcilik Desteğini, fikir aşamasında olan ve açılış giderleri konusunda sıkıntılar yaşayan firmalar için can suyu olarak nitelendirebiliriz. Bu destekten her başvuru sahibi yararlanabiliyor mu?

İş hayatına atılmayı planlayan girişimcilere, ilk işletmelerini kurmadan önce, Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programına katılmalarını tavsiye ederim. Küçük çaplı bir üretici, ithalatçı ya da dağıtımcı da olsa, yeni girişimcilik destek programımız onlar için biçilmiş kaftandır. Destekten yararlanabilmek için öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programına katılmak gerekiyor.

Bütün mücadelemiz işletmelerin kısa sürede kapanmaması için. Kapanan firmalarda kayıpların yalnızca maddi olduğu düşünülmemeli. Bir taraftan girişimciler cesaretlerini de kaybediyorlar.   Girişimciler tarafından en büyük kayıp da bu oluyor. Çok sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla öncesinde plan program yapalım, cesaretimiz ve paramız cebimizde kalsın. İş sürdürülebilir, makul, mantıklıysa biz KOSGEB olarak ‘haydi!’ diyoruz.

 

Girişimcilik eğitimi aldık, firmamızı kurduk… Zaman içinde tanıtım, üretim ve büyüme aşamaları da gerekiyor. Bu süreçler için destekleriniz nelerdir?

Genel Destek Programı altında çok farklı alanlarda işletmelerin belli faaliyetleri yapması için destek veriyoruz. Bürokrasi anlamında da en basit desteklerden biri. Genel Destek Programı başvuru formu bir sayfadan oluşuyor. 1 sayfalık bir de taahhütnamesi var. KOSGEB veri tabanına kayıt olduktan sonra sistem üzerinden başvurunuzu yapıp çıktıları alıyorsunuz ve KOSGEB birimine teslim ediyorsunuz. 3 yıl boyunca işletmeniz için çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmeniz için limitler açılıyor.

 

Kırtasiye ürünleri üretiminde, ihracat ve ithalatında uygunluk testleri yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Bu anlamda firmalar bir desteğe ihtiyaç duyuyor. KOSGEB’in konuyla ilgili desteği bulunuyor mu?

Laboratuvar Desteği KOSGEB’in en çok destek verdiği kalemlerinden bir tanesi. Akredite laboratuvarlardan hizmet alma zorunluluğu var tabi.

 

Kırtasiye endüstrisi için öne çıkan diğer destekleriniz nelerdir?

Sadece kırtasiye endüstrisi için değil, ekibini genişletmek isteyen tüm firmalar için bir desteğimiz var. Üniversite mezunu bir personel alındığında, KOSGEB personel net maaşın %50’sini destekleyebiliyor. Şu aşamada bu destek 2 personel içi geçerli. Personelin 3 yılda 50.000 TL’ye kadarki maaşını KOSGEB karşılıyor. İşletme bu harcamayı yapıyor, sonrasında KOSGEB’den bu tutarı alıyor.

 

Bu desteklerin bir bitiş tarihi var mı?

Sadece çağrı esaslı programlarımızda belli bir tarihe kadar proje getirmeniz istenir. Kredi faiz desteği uygulamasında da belli bir tarihe kadar başvuru yapmanız istenir. Dönemsellik söz konusudur. Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı gibi destek programlarımız içinde yılın hemen hemen her günü başvuru yapılabilir.

 
Tüm haber girdileri