Haberler

Tareks Test Sistemi Bilgilendirme
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Bölümü sorumluluğu dahilinde,


2017 Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri 30/12/2016 tarih ve 29934 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. CE işareti denetimlerini düzenleyen 2017/8-9-10-11-14 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamındaki ürünler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ürün güvenliği denetimine tabi tutulmaktadır. 

Söz konusu denetimler ağırlıklı olarak belge ve işaret kontrolü şeklinde yapılmakla birlikte, ilgili Tebliğlerin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddelerinde "Fiili Denetim", "Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı" olarak tanımlanmıştır. Tebliğlerin "Yetki" başlıklı maddelerinde ise "Bu Tebliğde belirtilen hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir" hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu Tebliğler kapsamında yürütülen ithalat denetimlerinde, doğru olmayan belgelerdeki artış ve piyasadaki güvensiz ürünlerle ilgili şikâyetler sebebiyle; 2017/8-9-10-11-14 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında denetime tabi tutulan ürünler, yukarıdaki hükümlere istinaden gerektiğinde teste tabi tutulacaktır. 

Teste yönlendirilecek ürünler TAREKS tarafından risk analizine göre belirlenerek, ithalatçılara ve denetmenlere TAREKS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Test ücretleri, test sonucundan bağımsız olarak ithalatçı tarafından laboratuvara ödenecektir.
 
Tüm haber girdileri