Online Mevzuat


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ


www.tukid.org//userfiles//urun%20guvenligi%20ve%20denetimi%20hk....docx


GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.07.2015 TARİHLİ ve 9398410 SAYILI YAZISI (LABORATUAR TAHLİLİ)

http://www.tukid.org//userfiles/gumruk%20.pdf


BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114-14.htm

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131031-2.htm

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231M1-12.htm

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK KONTROLÜ GENELGESİ

http://www.tukid.org/userfiles/Genelge-35-12-d.pdf

AĞIR METAL TEBLİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120420-18.htm

OYUNCAK KIRTASİYE AYRIMI

http://www.tukid.org/userfiles/Oyuncak-Kirtasiye-Ayrimi-11-3-d.pdf

UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN VE YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14180&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=u%C3%A7ucu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5898.pdf