logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

Anasayfa Hakkımızda

Hakkımızda

TÜKİD

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), ülkemizde ve dünyada temel kullanım araçlarından olan kırtasiye ürünlerinin ve bunların çeşitli aksesuarlarının ithalatı, ihracatı, imalatı, toptan ve perakende ticareti ile uğraşan üyelerimizi bir araya getirerek, üyelerin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirme amacına hizmet etmektedir.

Derneğimiz, faaliyete başladığı ilk günden itibaren Türk kırtasiyecilerini ve kırtasiye sektörünü güçlendiren bir çaba içinde olmuş, bu alanda atılması gereken adımları büyük bir özgüven ve cesaretle gerçekleştirmiştir. Üyeleri arasında dayanışma ve işbirliklerini özendirmek suretiyle sektör ile ilgili her konuda üyeleri ve ülkemiz yararına faaliyetlerde bulunarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. Yurtiçinde ve uluslararası platformlarda etkin bir çalışma alanı oluşturan derneğimiz, Türk kırtasiye sektörünün bulunduğu coğrafyada çekim merkezi haline getirilmesi için önemli adımlar atmıştır.

‘Ülkelerin dünya pazarlarında söz sahibi olabilmeleri; pazar paylarını artırabilmeleri yanında rekabet güçlerini geliştirebilmelerine bağlıdır. İhracata dayalı büyüme modelinin benimsendiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de firmaların ihracatlarını geliştirmesinin temelinde TÜKİD gibi deneyimli kurumsal yapılarla dayanışma içerisinde olması yatmaktadır. Türkiye için ihracat; ekonomisindeki sorunları aşabilmesi, halkın refah seviyesini artırabilmesi, dünya ticaretinde önemli bir yere gelebilmesi için vazgeçilmez bir olgudur. İhracatın ülkemiz ve sektörümüz için hayati bir önem taşıdığının bilincinde olan TÜKİD; ihracat çalışmalarıyla ilgili üyeleriyle daima iyi bir dayanışma örneği sergilemektedir.’    

Derneğimiz; Türkiye’nin dört bir yanındaki imalatçı, toptancı, ihracatçı, ithalatçı ve perakendeci üyelerinin sektörle ilgili karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için her zaman onların yanında olmuştur. Mesleki etik değerlere bağlı bir hizmet anlayışı ile başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere diğer önemli kurum ve kuruluşlarla olan ilişkisini en üst düzeye çıkarmaktadır. Bakanlıklarla, kurumlarla sürekli iletişim içerisinde olan derneğimiz, sektörümüzün, üyelerimizin ve ülkemizin yararı için ilgili kurumlarla sık sık istişarede bulunmakta, atılması gereken adımları büyük bir kararlılık ve ivedilikle atmaktadır.

Mevcut imkânları üyelerinin, toplumun memnuniyeti ve şeffaf yönetimin sağlanabilmesi için kullanmakta ve gerekirse yeni imkânlar oluşturulmasına yönelik projeler üretmektedir.. Bu projelerle toplumun refahı ve sağlığı açısından oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

Sektörle ilgili olarak uluslararası, bölgesel ve ulusal boyuttaki gelişmeleri sürekli takip ederek üyelerini bilgilendirir ve kırtasiye sektörünün yaşadığı sorunların kaynağına, geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirir.

Profesyonel ve geniş bir kadroyla hizmet veren derneğimiz, devletten hiçbir maddi destek almadan varlığını 1985 yılından bu yana istikrarlı bir biçimde sürdürmektedir. TÜKİD’in gelir kaynağı; üyelerinden aldığı yıllık aidatlar ve yıl içerisinde düzenlemiş olduğu organizasyonlardan sağlanmaktadır.

Sektörümüzün en önemli iletişim aracı olan, “Kırtasiye sektörü hakkında her şey…” sloganıyla yayın hayatına başlayan, derneğimizin ve sektörümüzün tek yayın organı olan Frekans Dergisi 21 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşatıyor. İlk sayısından bu yana kırtasiye sektörünün nabzını tutan dergimiz, ilk günkü heyecanı ve 170. sayının deneyimiyle yayın hayatına tüm hızıyla devam etmektedir.

TÜKİD, üyeleri arasında dayanışmayı sağlayarak, doğabilecek anlaşmazlıkları çözümlemek, sektörün mesleki ilkeler ve etik kurallarını oluşturmak, kalite kurallarını iş hayatı içinde ve dışında uygulayarak aranan kalite hedeflerinin üstüne çıkma gibi önemli görevler üstlenmektedir.

Misyon & Vizyon

Demokrasi ve evrensel ilkelere bağlı, girişim ve düşünce özgürlüklerine saygılı, kırtasiye sektörünün sanayici, ithalatçı, ihracatçı, toptancı işadamlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile sektörü dahilindeki bütün konuların takipçiliğini yapmak,

Uluslar arası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk ev, okul, ofis kırtasiye sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttırılarak, uluslar arası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi yönünde çalışmak,

Türkiye kırtasiye sektöründe liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, sektörün insan ve diğer kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımı ile verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları desteklemek,

Kırtasiye sektörünün, piyasa ekonomisinin, hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine, kırtasiye iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun biçimde faaliyette bulunmasına katkı yapmak,

Sektör bünyesinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak,

Üyelerimizi tüm platformlarda temsil etmek ve sektör içi ticaret ve ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Türkiye ve Türk kırtasiye sektörü olarak bu çevre ülkelerin merkezi olma hedefini gerçekleştirmek adına adım atmak. Bu konuyu sistematik olarak gündemimize taşıyarak gerekirse faaliyette bulunan merci olmak,

Merkez niteliklerini tam anlamıyla taşıyan bir fuara sahip olmak. Bunun için, öncelikle, katılımcı olarak çevre ülkelerin tüm üreticilerini ve firmalarını fuara toplamak, bölgemizde bulunan tüm firmaları '' katılmazsak olmaz '' diyecekleri bir fuar yaratmak,

Markası ve ürününe yatırım yapmış, onları yasal koruma altına almış firmaları sahte ürünlere karşı korumak,

Dergimizle sahteciliğin uzun vadede hepimiz için zararlı olduğunu, böyle bir yöntemle Türkiye'de marka ve endüstriyel tasarım bağlamında fikir ürünleri çıkmasının önüne taş koyduğunu anlatmak,

Yapılacak olan çalışmalarımızda, sinerjiyi oluşturmak adına sektörümüzün aynı çatı altında, her kafadan değil, demokratik ve geniş tabanlı olarak üretilmiş güçlü bir ses çıkarmasını sağlamak,

Vizyon

Türkiye kırtasiye sektörünün bütün paydaşları adına yapılandırılması ve büyütülmesi için Türkiye içinde ve dışında yaygın ve etkin çalışarak dünyada örnek ve önder kuruluş olmak.

TÜKİD'E ÜYE OLUN

Sektörel etkinliklerde söz sahibi olmak ve birlikte hareket etmek için TÜKİD’e üye olun

BİLGİ AL