logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

Anasayfa Sertifika Denetimleri

Sertifika Denetimleri

TÜKİD
Sertifika Denetimleri

5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu ile fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği materyallerin dolum, çoğaltımı ve satışını yapan veya yayan işletmelerin sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik uyarınca dolum tesisleri, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış ve dağıtım ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerlerin ( cd kiralama,satış yerleri, kitap satışı yapan yerler) sertifika almak zorundadır.

Alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösterdiği tespit edilenlere “mülki idare amirlerince, on bin türk lirasından otuzbin türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır. İlgili tüzel kişi hakkında verilecek idari para cezasının üst sınırı elli bin türk lirasıdır” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Bu şekilde sertifika almak zorunluluğu bulunan işletmelerin denetimlerinin de yine il denetim komisyonunca yapılacağı belirtilmiştir.

Valilik makamının 15/01/2013 tarih ve 2013/108 sayılı olur’larıyla oluşturulan il denetim komisyonu tarafından 2013 yılı mart ayından itibaren 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu gereği bandrollenmesi zorunlu olan eserlerin satışını yapan ve kiralayan işyerlerinde sertifika denetimlere başlanmıştır.

Bu tür işyerlerini işleten vatandaşlarımızın kanunda ifadesini bulan yasal idari para cezası yaptırımıyla karşılaşmaması için İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden ilgili sertifikayı temin etmeleri gerekmektedir.


Eklenme Tarihi : 25.2.2013

TÜKİD'E ÜYE OLUN

Sektörel etkinliklerde söz sahibi olmak ve birlikte hareket etmek için TÜKİD’e üye olun

BİLGİ AL