logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

Anasayfa ÜRÜN NUMUNE KAPSAMI

ÜRÜN NUMUNE KAPSAMI

TÜKİD
ÜRÜN NUMUNE KAPSAMI

Yurt dışından getirilen ve numune olarak beyan edilen çeşitli Kırtasiye ve Oyuncak eşyası ile ilgili olarak Gümrük İdarelerinde anılan eşyanın numune kapsamında olmadığı ileri sürülerek sorunlar yaşanmakta olup, konu Derneğimize de aktarılmış ve sorunun çözümü için girişimlerde bulunulması talep edilmiş idi.

Bu doğrultuda, Gümrük İdareleri tarafından, eşyanın numune özelliği taşımadığı belirtilerek, vergi muafiyetinden yararlandırılmamakta veya vergileri ödenerek ithalat beyannamesi düzenlemek suretiyle, serbest dolaşıma sokulması istense dahi, bu defa söz konusu ürünler için, TAREKS – Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden referans numarası üretilmesi yoluna gidilmesi talep edilmekte idi. Ancak, bu durumda da, sistem tarafından, ürüne ilişkin test raporları ve etiketlemeye ilişkin bilgiler istenmekte, ürünlerin kendileri numune özelliği taşıdığından, anılan bilgiler sağlanamamakta, sonuç itibarıyla ithalat gerçekleşememekte, doğal olarak da ithalatçı firmalarımız mağdur duruma düşmekte idi.

Yukarıda bahsi geçen konuya ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı, İstanbul Bölge Müdürlüğü Derneğimizce ziyaret edilmiş ve Numune kapsamında, yurtdışından getirilen ürünlerin, Gümrük Yönetmeliğinin 169. Maddesi , 2. bendi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak ticari bir değeri olmadığı konusu gündeme getirilmiştir. Bölge Müdürümüz, esas itibarıyla Numune özelliği taşıyan eşyanın TAREKS sistemine gönderilmesinin doğru bir uygulama olmadığını , Numune eşyanın değerlendirilmesi konusunda da daha belirgin kriterler çerçevesinde hareket edilmesine ilişkin ilgili bağlı Müdürlüklere yazı ile bildirimde bulunacağını ifade etmiştir.

Bölge Müdürlüğümüze, konuya ilişkin göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka dolayısıyla teşekkürlerimizi sunarız.


Eklenme Tarihi : 15.11.2014

TÜKİD'E ÜYE OLUN

Sektörel etkinliklerde söz sahibi olmak ve birlikte hareket etmek için TÜKİD’e üye olun

BİLGİ AL