logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

Anasayfa SEKTÖRÜN SORUNLARI BAKANLIKLARDA GÖRÜŞÜLDÜ

SEKTÖRÜN SORUNLARI BAKANLIKLARDA GÖRÜŞÜLDÜ

TÜKİD
SEKTÖRÜN SORUNLARI BAKANLIKLARDA GÖRÜŞÜLDÜ

Değerli Meslektaşlarımız;

19 Şubat 2016 tarihli sosyal medya ve web sitesi paylaşımımızda; Ankara/Bakanlıklar ve İstanbul/ Bölge Müdürlükleri ziyaretlerimizle ilgili sizlere kısa bir bilgi vermiştik. Aşağıda; bu sürece ilişkin ilave detaylar sunulmuştur;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede ürünlerin test için, sadece gümrük muayene memurlarının istemiş oldukları laboratuvarlara değil, ithalatçı firmalar tarafından, kendi istedikleri akredite laboratuvarlara da gönderilebilmesi gerektiği görüşü bildirmiştir. Aksi takdirde hem belirli laboratuvarlarda birikim olacağı; hem de, anlaşmalı akredite laboratuvardan elde edilecek indirimden muaf olunacağı hususunda bizimle aynı görüşte olduğunu ifade etmiştir. Buna bağlı olarak; gerekli kontrol, ikaz ve görüşmeleri yapacağını bildirmiştir. Ayrıca; işin özünde böyle bir durum olmadığı; her ithalatçının kendi arzu ettiği akredite laboratuvara müracaat etme hakkı olduğunu belirtmekle birlikte, bu durumun bir “gümrük memuru” inisiyatifi doğurabileceği hususunu da dile getirmiştir.
Resmi cevap yazılı olarak tarafımıza ulaştığında sizlerle paylaşacağız.

Bir başka konu da; aynı testin farklı bakanlıklar tarafından talep edilmesi ve bunun üyelerimize getirdiği maliyetler idi. Genel Müdür Yardımcısı, konu ile özellikle ilgilenerek tarafımızdan örnek bir dosya talep etmiş olup, söz konusu dosya ivedilikle bakanlığa iletilmiştir.
Devlet tarafından test için kimyahaneye gönderilen ürünler için risk kriterlerinin uygulanma noktasında sıkıntılar olduğunu, bundan dolayı ürünler testlerde temiz çıkmasına rağmen sürekli laboratuvarlara gönderildiğini ve bunun büyük maliyetler oluşturduğunu bildirmemize rağmen,  Sn. Genel Müdür Yardımcısı; sistemin, belirsiz aralıklarla örnekleme seçim yaptığını ve bu seçiş sisteminin nasıl çalıştığının bizlere açıklanamayacağını söyledi.
Ürün testlerinde; devletin gönderdiği akredite laboratuvarda elde edilen sonuçla başka bir akredite laboratuvarda elde edilen sonuç farklı çıkabilmektedir. Ürünlerin,  yapılan testlerde olumsuz çıkması ve firmanın da kendi ürününden emin olması durumunda, bu ürünlerin ikinci bir akredite laboratuvara gönderilmesine müsaade edilmesinin faydalı olabileceğini dile getirdik. Buna istinaden; Bakanlık Yetkilisi; Gümrük Mevzuat Yönetmeliği gereği, 2. testin aynı laboratuvarda fakat farklı kimyagerler tarafından yapıldığını belirtti.
71/7 gibi testlerin Türkiye’de yapılamadığı halde bakanlıkça mecbur tutulması sonucunda, yurt dışında yapılmasının ortaya çıkardığı maddi külfet ve zaman sorunu Sn. Yetkili ile paylaşıldığında; Söz konusu testlerin Türkiye’de yapılmasının sağlanması için gerekli cihazların satın alınması hususunda bir araştırma yaptıracağını bildirmiştir.

Melodika adlı ürüne ilişkin yaşanan GTİP belirsizlikleri ve buna bağlı kesilen cezalar konusunda ise Sn. Yetkili; söz konusu ürünün 2013/47 genelge kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, tüm gümrüklere gerekli bildirimin yapıldığını söyledi. Konuyu, Bakanlık olarak tekrar değerlendirip derneğimizi bu konuda bilgilendireceklerini belirttiler.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Karabay ile de bir görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmede; Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tebliğleri, genelgeleri ve yönetmelikleri hususunda uyuşmazlık ve çelişki olduğunu bildirdik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliğinde oyuncak grubuna giren kırtasiye ürünleri terimi kullanılırken, Ekonomi Bakanlığı tebliğinde çocukları cezbeden kırtasiye ürünleri teriminin kullanılmasının, gümrük muayene memurunun inisiyatif kullanmasına sebep olduğunu, bu durumun, ithalatçılarımızı zora soktuğunu vurguladık.  Genel Müdür, konuya ilişkin; bir hata var ise tabi ki düzeltilmesi cihetine gidilebileceğini ifade etmiştir.
Sektörümüzün bir diğer problemi; kırtasiye ürünlerinin bir bakanlık çatısı altında toplanamamasıdır. Yapılan görüşmelerde bu sorunun, 2017 planlamasına alındığı öğrenilmiştir.
Ayrıca Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, ziyaretimizi çok olumlu bularak meslektaşlarımıza, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün görev tanımları içerisinde yer alan dış ticaret, yatırım teşvikleri, yerli sanayinin korunması ve benzeri konulara ilişkin talepler üzerine bakanlıkta bir seminer verilebileceği bilgisini iletmiştir.

Ayrıca; ilgili bakanlık yetkililerine K Projesi ile ilgili bilgi verilmiş olup mümkün olan destek kendilerinden talep edilmiştir.

 

 


Eklenme Tarihi : 17.2.2016

TÜKİD'E ÜYE OLUN

Sektörel etkinliklerde söz sahibi olmak ve birlikte hareket etmek için TÜKİD’e üye olun

BİLGİ AL