logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

Anasayfa SARACİYE İTHALATINA YENİ TEBLİĞ

SARACİYE İTHALATINA YENİ TEBLİĞ

TÜKİD
SARACİYE İTHALATINA YENİ TEBLİĞ

42.02 tarifeli “Saraciye cinsi (sandık, bavul, kılıf, mahfaza vb.) eşya” Kayda Alma Uygulaması Kapsamına alındı.

 

Bilindiği üzere, 10/01/2007 tarih ve 26399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2007/8) ile anılan Tebliğ’in ekinde yayımlanan 42.02 tarife altında sınıflandırılan saraciye cinsi eşya, Tebliğ’de belirtilen CIF kıymetin altında birim kıymete haiz olması durumunda, ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabi tutulmakta ve belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilmekteyken 16 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan 30182 sayılı Resmi Gazete ile anılan Tebliğ (2007/8) yürürlükten kaldırıldı.

 

Diğer taraftan, 23 Eylül 2017 tarih ve 30189 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığı tarafından  yayımlanan 2010/1 sayılı “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/1)’de değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ” ile 42.02 tarifeli “Saraciye cinsi (Sandık, Bavul, Kılıf, Mahfaza vb.) eşya” Kayda Alma Uygulaması Kapsamına alındı.

 

Bu itibarla, 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren  42.02 tarife altında sınıflandırılan saraciye cinsi eşyayı ithal edecek ithalatçıların 2010/1 Sayılı Tebliğ’de belirtilen Kayıt Merkezlerinden Kayıt Belgesi almaları gerekmekte.

 

Kayıt Belgesi başvuruları elektronik ortamda www.ebirlik.org/ithalat/ adresine bağlanılarak yapılacaktır.

Kayıt belgesinin düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin temin edilerek İthalat Kayıt Sistemine tanımlanması gerekmektedir.

Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranacaktır.)

Örneği Tebliğ ekinde yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ile üretici ithalatçılar için “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” (İlk başvuruda aranacak  ayrıca her takvim yılının Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranacaktır.
Örneği Tebliğ ekinde yer alan İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registry Form) (Her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranacak, İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli olacaktır.
Örneği www.ebirlik.org/ithalat/ internet adresinden veya Kayıt Merkezlerinden temin edilebilecek  noter tasdikli “Taahhütname”, (Taahhütnameler her bir ithalatçı için yılda bir kez aranacak olup süre sonu takvim yılı ile sınırlı olacaktır.)

Detaylı bilgi http://www.ebirlik.org/ithalat/download/KayitBelgesiBasvuruYontemi.docx internet adresinden alınabilecektir.


Eklenme Tarihi : 15.9.2017

TÜKİD'E ÜYE OLUN

Sektörel etkinliklerde söz sahibi olmak ve birlikte hareket etmek için TÜKİD’e üye olun

BİLGİ AL